Vásárolj kényelmesen

több ezer termékünkből

Szerviz

Garancia időn túl is

Szakértő segítség

Kérdezd munkatársainkat

Biztonságos vásárlás

SSL titkosítással

A nap őrült akciója

Kihagyhatatlan ajánlat már csak:

Nyereményjáték szabályzat

A játék részletei


1. A játékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vesznek azok a 18 év feletti személyek, akik a játék időtartama alatt a Digitalweb Facebook oldalán a játékhoz tartozó posztot like-olják illetve kommentelik. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Digitalweb/IKO Informatika Zrt. dolgozói és közeli hozzátartozói. A promóciót a Facebook nem támogatja, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz, ez a Digitalweb szervezésében történik, a Facebook oldalát felhasználva.

2. A játék időtartama
2018. szeptember 25. 12:00 - 2017. október 2. 23:59. Az időpontok a nyereményjátékban történő aktivitásra vonatkoznak.

3. Nyeremények
2018. szeptember 25. 12:00 - 2017. október 2. 23:59-ig, a játék feltételeinek megfelelően a posztot like-olók és hozzászólók között kisorsolunk 1-1 db, összesen három darab Esperanza Poof  popcornkészítőt.

4. Sorsolás
A nyeremények sorsolása 2018. október 3-án 11:00-kor, a 1146 Budapest, Lipótvár utca 9/A szám alatt, a Digitalweb boltjában történik. 3db nyertes és 3db pótnyertes kerül kisorsolásra.

5. A nyertesek értesítése
A nyerteseket Facebook-on, üzenetben értesítjük, valamint a Digitalweb Facebook oldalán tüntetjük fel.

6. A nyeremény átadása
A kapcsolatfelvételt követően a nyertesnek 7 nap áll rendelkezésére a visszajelzésre, illetve a szállítási információk megadására. Amennyiben a nyertes nem teljesíti a fenti feltételt, úgy elesik a nyereménytől, amelyet a soron következő pótnyertes kap meg.
A nyereményt a Trans-O-Flex futárszolgálat szállítja a nyertes által megadott címre.

A nyeremény készpénzre nem váltható!

 

A játék részletei


1. A játékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vesznek azok a 18 év feletti személyek, akik a játék időtartama alatt a Digitalweb Facebook oldalán a játékhoz tartozó posztot like-olják illetve kommentelik. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Digitalweb/IKO Informatika Zrt. dolgozói és közeli hozzátartozói. A promóciót a Facebook nem támogatja, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz, ez a Digitalweb szervezésében történik, a Facebook oldalát felhasználva.

2. A játék időtartama
2018. február 22. 00:00 - 2017. március 1. 23:59. Az időpontok a nyereményjátékban történő aktivitásra vonatkoznak.

3. Nyeremények
2018. február 22. 00:00 - 2017. március 1. 23:59-ig, a játék feltételeinek megfelelően a posztot like-olók és hozzászólók között kisorsolunk 1 db Esperanza Frappe botmixert.

4. Sorsolás
A nyeremény sorsolása 2018. március 2-án 11:00-kor, a 1146 Budapest, Lipótvár utca 9/A szám alatt, a Digitalweb boltjában történik. 1db nyertes és 1db pótnyertes kerül kisorsolásra.

5. A nyertesek értesítése
A nyerteseket Facebook-on, üzenetben értesítjük, valamint a Digitalweb Facebook oldalán tüntetjük fel.

6. A nyeremény átadása
A kapcsolatfelvételt követően a nyertesnek 7 nap áll rendelkezésére a visszajelzésre, illetve a szállítási információk megadására. Amennyiben a nyertes nem teljesíti a fenti feltételt, úgy elesik a nyereménytől, amelyet a soron következő pótnyertes kap meg.
A nyereményt a Trans-O-Flex futárszolgálat szállítja a nyertes által megadott címre.

A nyeremény készpénzre nem váltható!

Nyerj bluetooth hangszórót!

 

A játék részletei


1. A játékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vesznek azok a 18 év feletti személyek, akik a játék időtartama alatt a Digitalweb Facebook oldalán a játékhoz tartozó posztot like-olják illetve kommentelik. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Digitalweb/IKO Informatika Zrt. dolgozói és közeli hozzátartozói. A promóciót a Facebook nem támogatja, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz, ez a Digitalweb szervezésében történik, a Facebook oldalát felhasználva.

2. A játék időtartama
2017. szeptember 12. 00:00 - 2017. október 1. 23:59. Az időpontok a nyereményjátékban történő aktivitásra vonatkoznak.

3. Nyeremények
2017. szeptember 12. 00:00 - 2017. október 1. 23:59-ig, a játék feltételeinek megfelelően a posztot like-olók és hozzászólók között kisorsolunk 1 db Genius SP-906BT bluetooth hangszórót.

4. Sorsolás
A nyeremény sorsolása 2017. október 2-án 11:00-kor, a 1146 Budapest, Lipótvár utca 9/A szám alatt, a Digitalweb boltjában történik. 1db nyertes és 1db pótnyertes kerül kisorsolásra.

5. A nyertesek értesítése
A nyerteseket Facebook-on, üzenetben értesítjük, valamint a Digitalweb Facebook oldalán tüntetjük fel.

6. A nyeremény átadása
A kapcsolatfelvételt követően a nyertesnek 7 nap áll rendelkezésére a visszajelzésre, illetve a szállítási információk megadására. Amennyiben a nyertes nem teljesíti a fenti feltételt, úgy elesik a nyereménytől, amelyet a soron következő pótnyertes kap meg.
A nyereményt a Trans-O-Flex futárszolgálat szállítja a nyertes által megadott címre.

A nyeremény készpénzre nem váltható!

FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Nyerj egy Akai AOW-20BW mikrohullámú sütőt (2020. november)

AKAI AOW-20BW MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 700W

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvasd el, és csak akkor vegyél részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetértesz, valamint, ha elmúltál 18 éves.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A „DIGITALWEB – NYERJ AKAI AOW-20BW MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT” elnevezésű Facebook nyereményjáték (a továbbiakban: „a Játék Szervezője”): Iko Informatika Zrt. (székhely: 1141 Budapest, Lipótvár utca 9/A.; cégjegyzékszám: 01-10-046170; adószám 14464281-2-42) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2.RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartam alatt.

2.1.1.https://www.facebook.com/digitalweb.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook”) található ”Digitalweb” elnevezésű Facebook rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén a 2020. november 16. napján 14 óra 00 perckor posztolt felhívásra – a posztra adott kommentben – megírja posztban szereplő termékkategória elnevezés valamelyikét (ezek a következők: „Mobiltelefon”; „Háztartási gép”; „Barkács termék”; „Szépségápolás”) és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott, 2.1.2. pontban meghatározott adatait, továbbá


2.1.2. a válaszadásával egyben elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID,  életkor) Játékkal összefüggő, a 5. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A Játékból ki vannak zárva az IKO Informatika Zrt. / Digitalweb dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékosok a Pályázat beküldésekor a Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.


2.5. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.9. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.


3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
2020. november 16., 14:00-tól - 2020. november 30., 12:00-ig. Az időpontok a nyereményjátékban történő aktivitásra vonatkoznak.

Facebook:

 

És megérkezett a várva várt N Y E R E M É N Y J Á T É K !

 

Ha most Velünk játszol akkor egy Akai AOW-20BW mikrohullámú sütő ütheti a markod!

 

Praktikus, mert:

⭐️ 20 literes

⭐️ Szabadonálló

⭐️ 700 W

 

Írd meg nekünk, hogy a közeljövőben (akár karácsonyra, akár Black Friday-re) mely, az alább felsorolt kategóriában szeretnél terméket vásárolni?

- Mobiltelefon

- Háztartási gép

- Barkács termék

- Szépségápolás

 

Két héten keresztül lehet kommentelni.

Játék ideje: 2020.11.16. 14:00 - 2020.11.30 12:00!

Sorsolás: 2020.12.01. 13:00!

Eredményhirdetés: 2020.12.01 16:00-án a hivatalos Facebook oldalunkon!

 

A nyereményjáték szabályzatot itt találod: https://www.digitalweb.hu/facebook_nyeremenyjatek_szabalyzat

Mindenkinek sok szerencsét kívánunk!

 

Játék ideje: 2020.11.16. 14:00 - 2020.11.30 12:00

Sorsolás: 2020.12.01. 13:00

Értesítés: 2020.12.01 16:00

 

3.1. A Játékos feladata, hogy a Digitalweb Facebook oldalon a játékposzt alatt kommentben megírja a poszt képen szereplő termékkategória elnevezés valamelyikét: „Mobiltelefon”; „Háztartási gép”; „Barkács termék”; „Szépségápolás”.

3.2. Egy Játékos a játék teljes időtartama alatt a Facebookon csak egy db Pályázattal (1 db komment) vehet részt a Játékban.

3.3. Szervező az érvényes Pályázatok közül 2020. december 1. napján 13 óra 00 perckor, a Szervező székhelyén háromtagú bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással a Facebookon a pályázó játékosok közül összesen 1, azaz egy db nyertes Pályázatot sorsol ki. A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson összesen 1, azaz 1 db tartalék nyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 4. részben írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

3.4. Nyeremények: A játékban kisorsolásra kerül az alábbi nyeremény (a továbbiakban: „Nyeremény”):


A Facebook játék nyertesének nyereménye 1 db Akai AOW-20BW mikrohullámú sütő


3.5. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy játékos legfeljebb 1, azaz egy darab nyereményre lehet jogosult.

4. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

4.1. A Szervező a 3.3 pontban írt sorsolást követően, de legkésőbb 2020. december 1. napján 16:00 óráig Facebookon a poszt alatti kommentre adott válaszban értesíti a nyertes Játékost (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni a Szervezőnek a Szervező Facebook oldalán privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (Név, születési idő, cím). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

4.2. A Szervező a Nyereményt és a nyertest a Facebook rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

4.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK


5.1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy


5.1.1. Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 5. pontban írtak szerint kezelje;


5.1.2. nyertesség esetén nevét Facebook profilképét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és


5.1.3. részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését.


5.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Iko Informatika Zrt. (székhely: 1141 Budapest, Lipótvár utca 9/A.) címén vagy a rendeliko@iko.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.


5.3. Az adatok kezelője és feldolgozója: Iko Informatika Zrt. (székhely: 1141 Budapest, Lipótvár utca 9/A. honlap: http://digitalweb.hu, továbbiakban: Adatkezelő/Adatfeldolgozó). Az Adatkezelő határozza meg jelen játékszabály feltételeit, biztosítja a nyereményt és a játék lebonyolításának feltételeit. Az adatfeldolgozó végzi a játék lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív teendőket (pl. Nyertes értesítése).


Az adatkezelés célja: a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása.


A kezelt személyes adatok köre: a játékosok neve, születési ideje.


Az adatkezelés időtartama: a nyertesek értesítését követő 90 nap. Ezt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

 

A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: az Adatkezelő/adatfeldolgozó marketing osztályának munkatársai, közreműködő munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintetteknek jelen Játékszabályzat alapján megadott hozzájáruló nyilatkozata. A játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat az Adatkezelő a jelen játékszabályban foglaltak szerint kezelje.


5.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK


6.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


6.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 4.1 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

6.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

6.4. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.


6.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi valamint a Játékszabályzat lényeges változásáról haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.


Budapest, 2020. november 16.


Digitalweb


Iko Informatika Zrt.


szervező

 

A játék részletei


1. A játékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vesznek azok a 18 év feletti személyek, akik a játék időtartama alatt a Digitalweb Facebook oldalán a játékhoz tartozó posztot like-olják illetve kommentelik. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Digitalweb/IKO Informatika Zrt. dolgozói és közeli hozzátartozói. A promóciót a Facebook nem támogatja, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz, ez a Digitalweb szervezésében történik, a Facebook oldalát felhasználva.

2. A játék időtartama
2017. május 22. 00:00 - 2017. május 30. 23:59. Az időpontok a nyereményjátékban történő aktivitásra vonatkoznak.

3. Nyeremények
2017. május 22. 00:00 - 2017. május 30. 23:59-ig, a játék feltételeinek megfelelően a posztot like-olók és hozzászólók között kisorsolunk 1 db Philips SHE1350/00 fülhallgatót.

4. Sorsolás
A nyeremény sorsolása 2017. május 31-én 11:00-kor, a 1146 Budapest, Lipótvár utca 9/A szám alatt, a Digitalweb boltjában történik. 1db nyertes és 1db pótnyertes kerül kisorsolásra.

5. A nyertesek értesítése
A nyerteseket Facebook-on, üzenetben értesítjük, valamint a Digitalweb Facebook oldalán tüntetjük fel.

6. A nyeremény átadása
A kapcsolatfelvételt követően a nyertesnek 7 nap áll rendelkezésére a visszajelzésre, illetve a szállítási információk megadására. Amennyiben a nyertes nem teljesíti a fenti feltételt, úgy elesik a nyereménytől, amelyet a soron következő pótnyertes kap meg.
A nyereményt a Trans-O-Flex futárszolgálat szállítja a nyertes által megadott címre.

A nyeremény készpénzre nem váltható!

Ajánlataink